Menu Close

Pradedamas įgyvendinti projektas “Panevėžio socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) kokybės tobulinimo rekomendacijų parengimo ir konsultavimo paslaugos“

Europos socialinio fondo agentūra

Panevėžio socialinių paslaugų centras (toliau – PSPC) kartu su Panevėžio miesto savivaldybe vykdo projektą „Panevėžio socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) kokybės tobulinimo rekomendacijų parengimo ir konsultavimo paslaugos“.

Šio projekto pagrindiniai tikslai – didinti gyventojų pasitenkinimą PSPC teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu, sutrumpinti PSPC teikiamų paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) laiką, sumažinti paslaugų gavėjų ir teikėjų patiriamus kaštus ir pagerinti kitus paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės parametrus, standartizuoti PSPC paslaugų teikimą.

Įgyvendinus minėtą projektą bus suformuluotas klientų poreikiais grįstas klientų aptarnavimo ir socialinių paslaugų teikimo standartas, parengta rekomendacija paslaugų teikimo efektyvumo vertinimo sistemos įdiegimui, išnaudojant IT galimybes.

Skip to content