Menu Close

Informacija dėl paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmis 2022 metams

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas

Informuojame, kad paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gavėjams, kuriems 2020 ir 2021 metams buvo skirta parama, nereikės teikti atskiro prašymo dėl paramos 2022 metams skyrimo. Siekiant maksimaliai mažinti tiesioginius kontaktus bei išvengti didelių paramos gavėjų srautų, paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmis gavėjų prašymų galiojimo terminas bei skirta parama bus pratęsta iki 2022-12-31 (pervertinant pajamas).

JEIGU PASIKEITĖ ŠEIMOS SUDĖTIS REIKIA PILDYTI NAUJĄ PRAŠYMĄ.

Nauji klientai Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną ir (arba) valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, prašymus Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramai gauti 2022 metams galima teikti telefonu +370 670 30326 nuo šių metų gruodžio 1 d.

Informuojame, kad Parama maisto produktais skiriama asmenims, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų  (VRP) dydžio per mėnesį – 192,00 Eur.

Teisę į paramą maisto produktais kitais atvejais (išimties tvarka) – kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio (192,00 Eur), bet neviršija 2,6 VRP dydžių (332,80 Eur) per mėnesį turi šie asmenys (šeimos):

 1. asmuo gyvena vienas;
  1. asmuo yra sukakęs senatvės pensijos amžių ar turi negalią;
  1. šeima augina 3 ir daugiau vaikų, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jeigu šeimoje yra vyresnių kaip 18 metų vaikų ar buvę šeimoje globojami vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai;
  1. asmuo (šeima) patiria dideles išlaidas dėl jos (jo) nario (-ių) ligos, stichinės nelaimės, Lietuvos Respublikoje esant paskelbtam karantinui ar kitais kriziniais gyvenimo atvejais ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus;
  1. vienas suaugęs asmuo gyvena su vienu ar daugiau vaikų, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jeigu vaikai yra vyresni kaip 18 metų ar buvę globojami vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai;
  1.  asmuo (šeima) patiria socialinę riziką“.
Skip to content