Menu Close

Gyventojų dėmesiui

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas

Nuo 2022 m. gruodžio 1 d. Panevėžio socialinių paslaugų centre (A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys) bus priimami prašymai 2023 m. paramai maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti. Prašymai Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gavėjams, kuriems 2022 metams buvo skirta parama, nereikės teikti atskiro prašymo dėl paramos 2023 metams skyrimo. Paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmis gavėjų prašymų galiojimo terminas bei skirta parama bus pratęsta iki 2023-12-31 (pervertinant pajamas).

JEIGU PASIKEITĖ ŠEIMOS SUDĖTIS REIKIA PILDYTI NAUJĄ PRAŠYMĄ

Parama maisto produktais skiriama asmenims, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį – 220,50 Eur.

Prašymai priimami pirmadienį–penktadienį nuo 9.00–15.00 val.

Gyventojai kartu su prašymu turi pateikti:

  1. asmens tapatybės dokumentus ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
  2. vaiko(-ų) gimimo liudijimą (-us) ar asmens dokumentą (-us);
  3. pažymą apie pajamas (visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos);
  4. teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo.

Teisę į paramą maisto produktais kitais atvejais (išimties tvarka), kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio (220,50Eur),bet neviršija 2,6 VRP dydžių (382,20 Eur) per mėnesį turi šie asmenys (šeimos):

  1. asmuo yra pensinio amžiaus ir gyvena vienas;
  2. asmuo yra neįgalus ir gyvena vienas;
  3. šeima augina 3 ir daugiau vaikų, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jeigu šeimoje yra vyresnių kaip 18 metų vaikų ar buvę šeimoje globojami vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai;
  4. šeima (vienas gyvenantis asmuo) patiria dideles išlaidas dėl jos (jo) nario (-ių) ligos, nelaimės ar kitais kriziniais atvejais ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus;
  5. asmuo vienas augina vaikus;
  6. šeima (-os) patiria socialinę riziką ir kai jai (joms) yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos.

Informacijos tel.  8 670 303 26.

Skip to content