Menu Close

Padėka Globos centrui

Kovo 31 d. Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centro darbuotojai dalyvavo baigiamajame projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ renginyje, kurio metu priėmė padėką už vykdytas prasmingas bendruomenei veiklas.

Skip to content