Menu Close

Panevėžio socialinių paslaugų centras teikė paraišką dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“

Siekiant užtikrinti Globos centro paslaugų kokybės tobulinimo tęstinumą, palaikyti EQUASS sistemą ir pratęsti EQUASS Assurance sertifikato galiojimą Panevėžio socialinių paslaugų centras teikė paraišką dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas gerinti ir tobulinti socialinių paslaugų kokybę Lietuvoje veikiančioms socialinių paslaugų organizacijoms.

EQUASS kokybės sistema ES šalyse yra pripažinta kaip labiausiai tinkama socialiniame sektoriuje, nes šios sistemos kokybės principai geriausiai atliepia socialinių paslaugų gavėjų lūkesčius. Kokybės vertinimo sistema leido atskleisti, kiek kokybiškai ir kurioje srityje teikiamos paslaugos, kurie principai socialinės paslaugų įstaigoje, teikiančioje paslaugas įvairaus amžiaus asmenims, yra įgyvendinami. EQUASS kokybės sistemos įdiegimas įstaigoje padeda patobulinti socialinių paslaugų kokybę organizacijos vadybos, santykių su klientais, paslaugų teikimo procesą. Siekiant užtikrinti Globos centro paslaugų kokybės tobulinimo tęstinumą, būtina toliau matuoti paslaugų gavėjų pasitenkinimą paslaugų kokybe ir stebėti apsibrėžtų kokybės kriterijų įgyvendinimą.

Globos centras siekia gerinti Pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti teikiamų paslaugų kokybę pagal EQUASS sistemą. Padeda atitikti Globos centro paslaugų gavėjų, socialinių partnerių, finansuotojų ir steigėjo lūkesčius bei poreikius, nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią EQUASS kokybės principus.

Skip to content