Menu Close

Priimami prašymai gauti Materialinio nepritekliaus mažinimo programos socialinę kortelę

Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. Panevėžio socialinių paslaugų centre, A. Mackevičiaus g. 55A, priimami  prašymai 2024 m. materialinio nepritekliaus mažinimo programai teikiamai paramai į socialinę ar kitą jai lygiavertę kortelę. Gyventojai kartu su prašymu turi pateikti:

  • Asmens tapatybės dokumentus ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
  • Pažymą apie pajamas (visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos);
  • Teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo.

Panevėžio miesto gyventojai, turi teisę gauti paramą maisto produktais skiriama asmenims, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį – 235,50 Eur. Teisę į paramą maisto produktais kitais atvejais (išimties tvarka) – kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio (235,50 Eur.), bet neviršija 2,5 VRP dydžių (392,50 Eur.) per mėnesį.

Daugiau informacijos apie maisto produktais skiriama paramą telefonu: 8 670 30 326.

Skip to content