Menu Close

Atnaujinti Panevėžio socialinių paslaugų centro nuostatai: kas pasikeitė?

Atnaujinti nuostatai apibrėžia Panevėžio socialinių paslaugų centro veiklos sritis, funkcijas ir veiklos organizavimo ypatumus.

Atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus Panevėžio socialinių paslaugų centras nuo 2024 m. liepos 1 d. pradeda teikti savivaldybės lygmens nespecializuotas pavėžėjimo paslaugas. Savivaldybių lygmens specializuotos ir nespecializuotos pavėžėjimo paslaugos organizuojamos tokia pat tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir jo pagrindu priimtuose teisės aktuose nurodytos transporto organizavimo paslaugos. Panevėžio socialinių paslaugų centras jau vykdo transporto organizavimo paslaugą, todėl jam paversta teikti ir paciento pavėžėjimo paslaugas.

2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo Biudžetinių įstaigų įstatymas, kuris išdėstytas nauja redakcija. Naujos redakcijos Biudžetinių įstaigų įstatymu yra pakeistos nuostatos: patikslinta biudžetinės įstaigos samprata; pakoreguotos biudžetinės įstaigos teisės ir pareigos; patikslintos biudžetinės įstaigos savininko teisės įgyvendinančios institucijos kompetencijos; nustatyti biudžetinės įstaigos nuostatų reikalavimai; įtvirtintos nuostatos dėl biudžetinės įstaigos vadovo priėmimo į pareigas ir jo kadencijų skaičiaus; nustatytos biudžetinės įstaigos vadovo kompetencijos bei pakeista daugelis kitų Biudžetinių įstaigų įstatymo nuostatų.

Skip to content