Menu Close

Kviečiame tapti budinčiu ar nuolatiniu globotoju

Vaiko globa – tai apmokamas darbas ir svarbi socialinė misija. Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centras (toliau – Globos centras) pagal bendrą globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK, bei specializuotą jos dalį rengia budinčius ir nuolatinius globotojus. Mokymų laikotarpiu bus vertinami pareiškėjų gebėjimai bei pasirengimas tapti budinčiais ar nuolatiniais globotojais. Atsižvelgiant į individualias dalyvių galimybes, bus parinkta mokymų forma (individuali ar grupinė). Platesnė informacija teikiama – tel. +370 671 31128 arba el. paštu: monika.petukauske@paneveziospc.lt.

Budintis globotojas – tai žmogus ar šeima,  pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su Globos centru, galintys laikinai globoti vaiką, kad šiam netektų atsidurti vaikų namuose ar panašioje institucijoje. Daugiau informacijos rasite čia. (https://globoscentrai.lt/files/front/Budintis_globotojas.pdf)

Nuolatinis globotojas – tai žmogus ar šeima, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su Globos centru, galintys nuolatinai globoti vaiką, kuris turi  sunkumų (sunkiai išgydomų, raidos ir (ar) psichikos sutrikimų, negalių, yra vyresnis kaip 10 metų, yra nepilnametis tėvas (motina), turintys kūdikį ir t.t.).

Budintis ar nuolatinis globotojas – ne tik gerumo, pilietiškumo išraiška, bet ir darbas, už kurį gausite atlygį. Savivaldybė per Globos centrą už budinčio ar nuolatinio globotojo prižiūrimą vaiką skiria ir moka atlygį budinčiam ir nuolatiniam globotojui. Budintys ir nuolatiniai globotojai gauna vaiko globos (rūpybos) išmokas, tikslinius priedus, mokamus pagal Išmokų vaikams įstatymą ir vienkartinį atlygį vaiko apgyvendinimo vietai įkurti bei nuolatines Globos centro paslaugas (laikino atokvėpio, globos koordinatoriaus, psichologo ir kt. specialistų konsultacijas).

Susidomėjote, kviečiame susipažinti su vaikų globos galimybėmis atvykstant į Globos centrą, esantį Parko g. 19, Panevėžyje arba skambinant telefonu +370 671 31128.

Dalindamiesi šia žinia su kitais, irgi atliksite labai gerą darbą! Nes kiekvieno vaiko prigimtinė teisė – augti šeimoje.

Skip to content