Menu Close

Svarbi informacija globotojams: nuo 2024 m. liepos 1 d. į globos sistemą įvestas nuolatinio globotojo institutas

Informuojame, kad 2024 m. liepos 1 d. Lietuvos globos sistemoje pradėjo veikti nuolatinio globotojo institutas, kuriuo siekiama, kad kuo daugiau vaikų, likusių be tėvų globos, augtų šeimose.

Nuolatinis globotojas – fizinis asmuo, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su globos centru, prižiūrintis likusį be tėvų globos vaiką, kuriam įstatymų nustatyta tvarka yra arba turi būti nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), su kuriuo nesusijęs giminystės ryšiais.

Globotinis (vaikas) atitinkantis bent vieną iš nurodytų požymių:

– turi nesėkmingos laikinosios priežiūros, globos (rūpybos) ir (ar) įvaikinimo patirtį (globėjo nušalinimas, atleidimas, tėvų valdžios ribojimas);

– turi sunkiai išgydomų ir (ar) nepagydomų  raidos ir (ar) psichikos sutrikimų, negalių;

– piktnaudžiauja psichotropinėmis medžiagomis arba turi priklausomybių;

– turi funkcionavimo sunkumų (neadaptyvus elgesys, socialinis nusišalinimas, prisitaikymo mokykloje sunkumai ir mokyklos nelankymas, polinkis į savižudybę ir pan.);

– vyresnis nei dešimties metų vaikas;

– kartu su juo yra nepilnametis tėvas ar motina;

– kartu su juo yra du ir daugiau jo broliai ir (ar) seserys.

Daugeliui vaikų nauji pokyčiai suteiks galimybę užaugti šeimoje.

Norite tapti globėju ar turite klausimų?

Panevėžio socialinių paslaugų Globos centro kontaktai

 

 

Skip to content