Projektai

Panevėžio socialinių paslaugų centro projektai

Panevėžio socialinių paslaugų centras teikė paraišką dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“

Siekiant užtikrinti Globos centro paslaugų kokybės tobulinimo tęstinumą, palaikyti EQUASS sistemą ir pratęsti EQUASS Assurance sertifikato galiojimą Panevėžio socialinių paslaugų centras teikė paraišką dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas gerinti ir tobulinti socialinių paslaugų kokybę Lietuvoje veikiančioms socialinių paslaugų organizacijoms. EQUASS kokybės sistema ES šalyse yra pripažinta kaip labiausiai …

Panevėžio socialinių paslaugų centras teikė paraišką dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“ Read More »

Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas

Šio projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės …

Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas Read More »

Pradedamas įgyvendinti projektas „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“

2023 m. liepos 1 d. pradedamas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“. Įgyvendinant paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymo projektą Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centras, užtikrins ir plėtos paslaugas globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ar besirengiantiems jais tapti, organizuos …

Pradedamas įgyvendinti projektas „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“ Read More »

Baigiamas įgyvendinti projektas „Kūrybos užuovėja“

Panevėžio miesto savivaldybė baigia įgyvendinti Nakvynės namų gyventojams skirtą pilotinį projektą „Kūrybos užuovėja“. Šio projekto paraiška iš 57 konkursui pateiktų paraiškų buvo atrinkta tarp 11 geriausiai komisijos įvertintų projektų. Šio projekto tikslas – skatinti Panevėžio socialinių paslaugų centro Nakvynės namų gyventojus atrasti save per meną, atsiskleisti, įgyti savarankiškumo, savivertės, gyvenimo džiaugsmo ir drąsos priimant sprendimus, skatinti …

Baigiamas įgyvendinti projektas „Kūrybos užuovėja“ Read More »

Nakvynės namų pastatas

Panevėžio nakvynės namų gyventojai dalyvaus projekto „Kūrybos užuovėja“ veiklose

Panevėžio socialinių paslaugų centras dalyvaus Panevėžio miesto savivaldybės inicijuotame projekte „Kūrybos užuovėja“, kaip projekto partnerė. Bandomojo projekto idėja – skatinti sveikatos, socialinės rūpybos ir meno sektorių bendradarbiavimą, išmėginti meno veiklų integravimo naudą pasirinktos tikslinės grupės sveikatai. Projekto metu numatomi grupinės dailės terapijos užsiėmimai Panevėžio socialinių paslaugų centro Nakvynės namų gyventojams. Planuojama, kad užsiėmimai vyks įvairiose …

Panevėžio nakvynės namų gyventojai dalyvaus projekto „Kūrybos užuovėja“ veiklose Read More »

Europos socialinio fondo agentūra

Baigiamas įgyvendinti institucinės globos pertvarkos projektas

Panevėžio mieste baigtas įgyvendinti projektas „Institucinės globos pertvarka Panevėžio mieste “Nr. 08.1.1-CPVA-V-427”, kurio partneris yra Panevėžio socialinių paslaugų centras (toliau – PSPC). Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Panevėžio mieste. Projekto lėšomis PSPC  suremontavo turimą 4 kambarių butą, taip pat įsigijo reikiamus baldus bei …

Baigiamas įgyvendinti institucinės globos pertvarkos projektas Read More »

Panevėžio socialinių paslaugų centras (logotipas)

Pradedamas įgyvendinti projektas “Panevėžio socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) kokybės tobulinimo rekomendacijų parengimo ir konsultavimo paslaugos“

Panevėžio socialinių paslaugų centras (toliau – PSPC) kartu su Panevėžio miesto savivaldybe vykdo projektą „Panevėžio socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) kokybės tobulinimo rekomendacijų parengimo ir konsultavimo paslaugos“. Šio projekto pagrindiniai tikslai – didinti gyventojų pasitenkinimą PSPC teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu, sutrumpinti PSPC teikiamų paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų …

Pradedamas įgyvendinti projektas “Panevėžio socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) kokybės tobulinimo rekomendacijų parengimo ir konsultavimo paslaugos“ Read More »

EQUASS Assurance kokybės sertifikatas

Įgytas europinės kokybės sertifikatas

Birželio 30 d. Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centras įgijo europinės kokybės sertifikatą  EQUASS ASSURANCE. Šis sertifikatas yra pripažinimas ir įrodymas, kad Globos centro teikiama pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti atitinka „EQUASS Assurance Certification“ pripažinimo lygį. EQUASS sertifikavimo sistema pripažįsta socialinių paslaugų kultūrinę įvairovę, leidžia prisitaikyti prie …

Įgytas europinės kokybės sertifikatas Read More »

Europos socialinio fondo agentūra

Pradedamas įgyvendinti projektas “Panevėžio socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) kokybės tobulinimo rekomendacijų parengimo ir konsultavimo paslaugos“

Panevėžio socialinių paslaugų centras (toliau – PSPC) kartu su Panevėžio miesto savivaldybe vykdo projektą „Panevėžio socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) kokybės tobulinimo rekomendacijų parengimo ir konsultavimo paslaugos“. Šio projekto pagrindiniai tikslai – didinti gyventojų pasitenkinimą PSPC teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu, sutrumpinti PSPC teikiamų paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų …

Pradedamas įgyvendinti projektas “Panevėžio socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) kokybės tobulinimo rekomendacijų parengimo ir konsultavimo paslaugos“ Read More »

Sutinku su privatumo politika

X
Padidinti teksta
Kontrastas