Skyriaus funkcijos

Pagrindinis / Nakvynės namų funkcijos

Skyriaus pagrindinis tikslas – organizuoti ir teikti kokybiškas laikino apnakvindinimo, apgyvendinimo nakvynės namuose, intensyvios krizių įveikimo pagalbos, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas, vykdyti paleidžiamų (paleistų) iš pataisos įstaigos asmenų socialinės integracijos antrojo etapo priemonių įgyvendinimą teikiant palydimąją paslaugą.

Skyrius vykdo šias funkcijas:

 • teikia bendrąsias socialines paslaugas socialinės rizikos veiksnius patiriantiems suaugusiems asmenims nakvynės namuose;
 • teikia socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos veiksnius  patiriantiems suaugusiems asmenims nakvynės namuose:
   • laikino apnakvindinimo;
   • apgyvendinimo nakvynės namuose;
   • intensyvios krizių įveikimo pagalbos.
 • teikia nemokamas ir mokamas asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas Panevėžio miesto gyventojams, neturintiems galimybių pasirūpinti asmens higiena;
 • teikia palydimąją paslaugą iš pataisos įstaigų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims ir vykdo socialinės integracijos antrojo etapo priemonių įgyvendinimą.

Nakvynės namai
vedėja Gelmina Kielė
Tel.: (8-45) 582193
El. paštas: gelmina.kiele@paneveziospc.lt

Sutinku su privatumo politika

X
Padidinti teksta
Kontrastas