Menu Close

Globos centro paslaugos

Kas yra pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų steigėjams, dalyviams ar besirengiantiems jais tapti?

Atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus.

Kas gali gauti šią paslaugą?

  • vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys;
  • besirengiantys globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų steigėjais, dalyviais tapti asmenys.

Kokia pagalba teikiama?

  • mokymų organizavimas (įskaitant tęstinį);
  • savitarpio pagalbos grupių organizavimas;
  • reikalingos konsultacinės, psichosocialinės ir kitos pagalbos, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje, suteikimas.

Kur kreiptis?

 A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys

Specialistų kontaktai

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

Skip to content