Menu Close

Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

2018 metų pabaigoje Panevėžio socialinių paslaugų centras teikė paraišką projektui „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą Nr. 08.4.-ESFA-V-421-01-0001“ ir laimėjo atrankos konkursą. Panevėžio socialinių paslaugų centras kartu su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru 2019 m. vasario mėnesį pasirašė sutartį. Projekto metu siekiama gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę Globos centre ir įgyti sertifikatą „EQUASS Assurance“.

Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, Globos centre 2019 metais pradėtas diegti ir 2021 m. birželio 30 d. gautas kokybės standarto sertifikatas „Assurance in Social Services”.  

Kokybės diegimo sistema EQUASS – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos. Socialines paslaugas teikiančios organizacijos turi galimybę įsitraukti į išorinį savo teikiamų paslaugų vertinimą Europos lygmenyje. Įstaiga, gavusi EQUASS kokybės sertifikatą, įrodo, kad įstaigos teikiamos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų teikimo standartus.

Kokybės sistemos EQUASS 20192020 m. rezultatų analizė

Kokybės sistemos EQUASS 20192022 m. rezultatų analizė

Kokybę užtikrinantys dokumentai:

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Vidiniai teisės aktai

Skip to content