Menu Close

Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška​

Kas yra potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška?

Asmenų, kurie patiria įvairių sunkumų, paieška, santykio užmezgimas, palaikymas ir (ar) jų įtraukimas į pagalbos procesą.

Kas gali gauti šią paslaugą?

Asmenys ir šeimos

Kokia pagalba teikiama?

  • konkrečios teritorijos ir (ar) tikslinės grupės asmenų stebėjimo ir situacijos vertinimo;
  • veiklų ir veiksmų, siekiant užmegzti ryšius su pasirinktos tikslinės grupės asmeniu;
  • veiklų ir veiksmų, siekiant palaikyti ryšį ir stiprinti santykius;
  • pasiūlymo asmeniui kreiptis pagalbos, siekiant spręsti jo patiriamus sunkumus.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Kur kreiptis?

A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Skip to content