Menu Close

Priimame į vaikų dienos centrą „Gerumo tiltai“

Kas yra vaikų dienos socialinė priežiūra?

Dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius.

Kas gali gauti šią paslaugą?

 • socialinę riziką patiriantys vaikai nuo 6 iki 18 m. ir jų šeimos;
 • vaikai nuo 6 iki 18 m. iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir jų šeimos;
 • vaikai su negalia nuo 6 iki 18 m. ir jų šeimos;
 • kiti vaikai nuo 6 iki 18 m. ir jų šeimos (pvz., likę be tėvų globos vaikai).

Kokia pagalba teikiama?

 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai ir kt.);
 • pagalba ruošiant pamokas;
 • maitinimo organizavimas;
 • laisvalaikio organizavimas;
 • psichologinės pagalbos organizavimas, kitos individualios socialinės paslaugos, atsižvelgiant į vaiko poreikius (pvz., logopedo paslaugos).

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 • vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • prašymą gauti vaikų dienos socialinę priežiūrą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-33;
 • vaiko medicininę pažymą.

Kur kreiptis?

A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys

Specialistų kontaktai

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Skip to content