Menu Close

Trumpalaikė, ilgalaikė socialinė globa vaikams​

Kas yra trumpalaikė socialinė globa?

Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui tam tikrą laiką teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis).

Kas yra ilgalaikė socialinė globa

Visuma paslaugų, kuriomis nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Kas gali gauti šią paslaugą?

 • vaikai, likę be tėvų globos;
 • socialinę riziką patiriantys vaikai;
 • be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa.

Kokia pagalba teikiama?

 • apgyvendinimas;
 • psichologinė ir psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas;
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir kitur namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.);
 • darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika) ar jo organizavimas;
 • laisvalaikio organizavimas;
 • asmeninės higienos paslaugų (skalbimo ir pan.) organizavimas;
 • maitinimas (vaikams, asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims);
 • ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia iki 21 m.);
 • esant poreikiui sveikatos priežiūros paslaugos;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumą ir poreikius.

Kur kreiptis?

A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys

Specialistų kontaktai

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Skip to content