Menu Close

Trumpalaikė socialinė globa institucijoje

Kas yra trumpalaikė socialinė globa institucijoje?

Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui tam tikrą laiką teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Kas gali gauti šią paslaugą (Panevėžio miesto savivaldybės gyventojai)? 

 • suaugę asmenys, turintys sunkią negalią;
 • senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, turintys sunkią negalią;
 • senyvo amžiaus asmenys;
 • suaugę asmenys, turintys sunkią negalią.

Kokia pagalba teikiama?

 • apgyvendinimas;
 • psichologinė ir psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas;
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir kitur namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.);
 • darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika) ar jo organizavimas;
 • laisvalaikio organizavimas;
 • asmeninės higienos paslaugų (skalbimo ir pan.) organizavimas;
 • maitinimas (vaikams, asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims);
 • ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia iki 21 m.);
 • esant poreikiui sveikatos priežiūros paslaugos;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumą ir poreikius.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 • prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams) ir jo kopiją;
 • socialinį statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko pažymėjimą ar kt.);
 • neįgaliojo pažymėjimą (neįgalumo nustatymo pažymą);
 • specialiojo poreikio nustatymo pažymą (SPS-1, SPP-2 formos);
 • medicinos dokumentų išrašą (F-027/a) su gydytojų išvadomis.

Kur kreiptis?

Į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus 118 kab.

Specialistų kontaktai

Informacija apie laisvas vietas Panevėžio socialinių paslaugų centre

Licencijos rūšys: Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, Nr. L000000822; bendrosios asmens sveikatos priežiūros: slaugos (bendrosios praktikos slaugos), Nr. 3617

Paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai?

Skip to content