Funkcijos

Pagrindinis / Struktūra ir kontaktai / Duomenų apsaugos pareigūnas / Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos

Duomenų apsaugos pareigūnas stebi, analizuoja ir prižiūri duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui ir padeda ją užtikrinti, teikia siūlymus dėl poreikio peržiūrėti organizacinę struktūrą, žmogiškuosius ir finansinius išteklius, konsultuoja Centro darbuotojus pagal kompetenciją.

 

Sutinku su privatumo politika

X
Padidinti teksta
Kontrastas