Menu Close

Įgytas europinės kokybės sertifikatas

EQUASS Assurance kokybės sertifikatas

Birželio 30 d. Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centras įgijo europinės kokybės sertifikatą  EQUASS ASSURANCE. Šis sertifikatas yra pripažinimas ir įrodymas, kad Globos centro teikiama pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti atitinka „EQUASS Assurance Certification“ pripažinimo lygį.

EQUASS sertifikavimo sistema pripažįsta socialinių paslaugų kultūrinę įvairovę, leidžia prisitaikyti prie skirtingo nacionalinio konteksto ir teisinio reguliavimo. EQUASS sertifikavimas yra pagrįstas visuotiniais principais, pagrindinėmis vertybėmis, o ne nurodančiu standartų komplektu. Šis vertybėmis pagrįstas metodas garantuoja EQUASS sertifikavimo suderinamumą ir egzistuojančių nacionalinių kokybės vadybos sistemų papildymą.

Sertifikatas gautas po to, kai Panevėžio socialinių paslaugų centras 2019 metais ėmėsi įgyvendinti projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, kurio tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Kokybės sistemos diegimo procese dalyvavo Panevėžio socialinių paslaugų centro specialistai ir Globos centro darbuotojai.

Sertifikatas galios trejus metus. Siekiant išlaikyti pripažinimą, po 12 ir 24 mėnesių bus teikiamos pažangos ataskaitos.

Skip to content