Menu Close

Baigiamas įgyvendinti institucinės globos pertvarkos projektas

Europos socialinio fondo agentūra

Panevėžio mieste baigtas įgyvendinti projektas „Institucinės globos pertvarka Panevėžio mieste “Nr. 08.1.1-CPVA-V-427”, kurio partneris yra Panevėžio socialinių paslaugų centras (toliau – PSPC).

Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Panevėžio mieste.

Projekto lėšomis PSPC  suremontavo turimą 4 kambarių butą, taip pat įsigijo reikiamus baldus bei įrangą. Šiame bute teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos be tėvų globos likusiems vaikams.

 

PSPC Vaikų dienos centro „Gerumo tiltai“ veiklai vykdyti įsigijo kompiuterinę įrangą.

Projektui skirta 244 251 Eur. Institucinės globos pertvarkos projektui lėšos skirtos iš Europos regioninės plėtros fondo.

Skip to content