Menu Close

Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojams vyko antikorupcinė paskaita

korupcijos rizikos viešuosiuose prikimimuose

Šiandien Panevėžio socialinių paslaugų centro (Centras) darbuotojai dalyvavo antikorupcinio švietimo nuotolinėje paskaitoje „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“, kurią vedė „Specialiųjų tyrimų tarnybos“ vyriausioji specialistė Rita Škutienė.

Sąžiningos organizacijos aplinkos kūrimas yra viena iš dedamųjų, leidžiančių suvokti socialinės atsakomybės savitumus verslo, visuomenės ir valstybės sąveikoje.

Šios paskaitos tikslas – supažindinti kaip galima aiškiau suprasti visas korupcijos apraiškas ir tendencijas, kaip atpažinti korupciją viešųjų pirkimų procese, kokios yra korupcijos rizikos valdymo priemonės viešuosiuose pirkimuose. Labai svarbu žinoti, kaip tinkamai elgtis atsidūrus galimai korupcinėje situacijoje, esant interesų konfliktui.

Skip to content