Menu Close

Metinė Panevėžio socialinių paslaugų centro ataskaita

Panevėžio socialinių paslaugų centras (logotipas)

Praėjusioje miesto Taryboje buvo pritarta Panevėžio socialinių paslaugų centro direktoriaus metinei ataskaitai, kurioje pristatomi pagrindiniai pasiekimai, spręstos problemos, įgyvendintos veiklos ir laukiantys svarbūs darbai.

Esminiai veiklos pasiekimai:

Per 2020 m. pradėta teikti nauja paslauga – vaiko laikinoji priežiūra socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje.

Praėjusiais metais Centras įrengė ketvirtą butą bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti ir  įgijo licenciją socialinei globai teikti.

Didelis dėmesys buvo skirtas socialinės globos normų pakeitimų įgyvendinimui: įrengtas neįgaliųjų keltuvas ir automatiškai atsidarančios lauko durys, kurių pagalba užtikrinamas sunkiai judančių ar sėdinčių neįgaliųjų vėžimėlyje klientų laisvas, savarankiškas ir saugus patekimas į įstaigą.

Koordinuojant ir valdant COVID-19 pandemijos sukeliamas rizikas, Centras ėmėsi šių priemonių:

  • įrengti atskiri įėjimai dienos socialinės globos paslaugų gavėjams, trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjams, laikino apgyvendinimo paslaugų gavėjams ir laikino apnakvindinimo paslaugų gavėjams;
  • įrengta izoliacinė palata trumpalaikės globos paslaugų gavėjams;
  • laikino apnakvindinimo paslaugų gavėjams sudaryta galimybė bet kuriuo paros metu likti Nakvynės namuose;
  • Nakvynės namuose įrengtos papildomos 5 vietos laikino apnakvindinimo paslaugai;
  • teikiamos vienkartinės paslaugos Panevėžio miesto gyventojams – vaistų ir maisto produktų pirkimas bei pristatymas į namus asmenims, kurie dėl saviizoliacijos ar sveikatos pablogėjimo negalėjo savimi pasirūpinti;
  • darbuotojams ir paslaugų gavėjams išduota daugiau nei 55 000 asmeninių apsaugos priemonių;
  • Centras įsigijo 6 oro valymo ir dezinfekavimo prietaisus;
  • dviejuose Centro automobiliuose buvo padarytos atitvaros tarp keleivio ir vairuotojo.

Reikšmingi pasiekimai vadybos ir administravimo srityje

Centre atliktas darbo vietų profesinės rizikos veiksnių vertinimas, padėjęs identifikuoti darbo vietų tobulinimo galimybes. Nepriimtinos psichosocialinių veiksnių rizikos neidentifikuota.

Parengtas demokratijos įgyvendinimo modulis, kuris atitinka EQUASS minimas kokybės vadybos idėjas.

Įdiegtas personalo modulis NEVDA, kurio pagalba racionaliai ir efektyviai valdoma, administruojama su Centro personalu susijusi informacija.

Pereita prie elektroniniu būdu surenkamų įmokų. Paslaugų gavėjai už suteiktas paslaugas gali atsiskaityti PERLO terminale arba pervedant mokesčius į Centro atsiskaitomąją sąskaita.

Įvertinus pastarųjų metų tendencijas, aiškiai matyti, kad auga vienišų, pagyvenusių žmonių skaičius. Statistikos departamento duomenimis, į „seniausių“ apskričių trejetuką patenka ir Panevėžys, kur pagyvenę žmonės sudarė 24,6–23,2 proc. bendro apskrities nuolatinių gyventojų skaičiaus. Dėl to didėja poreikis socialinės priežiūros paslaugoms, kuomet darbuotojai padeda vienišiems ir ligotiems buityje, palydi į sveikatos priežiūros įstaigas. Vidutiniškai per metus socialinės priežiūros paslaugos pagyvenusiems, vienišiems ir neįgaliems asmenims jų namuose teiktos 312 asmenims.

Auga poreikis ir socialinės priežiūros paslaugoms šeimoms, patiriančioms socialinės rizikos veiksnius. Šių paslaugų gavėjų skaičius lyginant su pernai išaugo. Per 2020 metus socialinės paslaugos buvo teikiamos 139 naujoms šeimoms, t.y. 21 daugiau nei 2019 metais.

Numatomos artimiausio laikotarpio veiklos kryptys: naujų paslaugų diegimas ir nuoseklus jų veikimo modelio sukūrimas, naujų darbo formų teikiant paslaugas paieška, bendradarbiavimo su nevyriausybiniu sektoriumi vystymas.

Skip to content