Menu Close

Panevėžio nakvynės namų gyventojai dalyvaus projekto „Kūrybos užuovėja“ veiklose

Nakvynės namų pastatas

Panevėžio socialinių paslaugų centras dalyvaus Panevėžio miesto savivaldybės inicijuotame projekte „Kūrybos užuovėja“, kaip projekto partnerė.

Bandomojo projekto idėja – skatinti sveikatos, socialinės rūpybos ir meno sektorių bendradarbiavimą, išmėginti meno veiklų integravimo naudą pasirinktos tikslinės grupės sveikatai.

Projekto metu numatomi grupinės dailės terapijos užsiėmimai Panevėžio socialinių paslaugų centro Nakvynės namų gyventojams. Planuojama, kad užsiėmimai vyks įvairiose miesto kultūrinėse erdvėse. Taip pat planuojamas uždaromasis visų projekto dalyvių kūrybinis užsiėmimas, kurio metu bus dalijamasi patirtimi, įspūdžiais, pasiekimais. Šio užsiėmimo metu sukurti meno kūriniai bus viešai eksponuojami parodoje.

Projektu bus siekiama skatinti Panevėžio socialinių paslaugų centro Nakvynės namų gyventojus atsiskleisti, įgyti savarankiškumo, savivertės, gyvenimo džiaugsmo ir drąsos priimant sprendimus, taip pat pristatant visuomenei projekto dalyvių meninius darbus parodos metu mažinti grupės socialinę atskirtį ir neigiamą visuomenės požiūrį.

Preliminarus projekto įgyvendinimo terminas – iki 2022 m. lapkričio mėn.

Parengta pagal www.panevezys.lt puslapyje pateiktą informaciją (https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/kurybos-uzuoveja-projektas-3tda.html)

Skip to content