Menu Close

Vykdomas aktyvus bendradarbiavimas su Kėdainių pagalbos šeimai centru

Panevėžio socialinių paslaugų centre svečiavosi Kėdainių pagalbos šeimai centro darbuotojai. Susitikimo metu aptarta palydėjimo paslaugos jaunuoliams problematika, aplankyti Bendruomeniniai vaikų globos namai, dalintasi gerąja patirtimi, vykdytas intervizijos procesas.

Skip to content