Menu Close

Planuojamas socialinės globos paslaugų patikrinimas

Planuojamas socialinės globos paslaugų patikrinimas

Panevėžio socialinių paslaugų centras yra įtrauktas į Socialinių paslaugų priežiūros departamento socialinės globos įstaigų patikrinimo sąrašą ir 2023 metais bus atliekamas planinis socialinės globos kokybės vertinimas. Tokį vertinimą ne rečiau kaip kartą per 2 metus numato Socialinės globos normų aprašas.

Panevėžio socialinių paslaugų centras teikia:

  • trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą vaikams bendruomeniniuose vaikų globos namuose nuo 2017 m. lapkričio mėnesio,
  • trumpalaikę socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims nuo 2014 m. gruodžio 15 d.
  • dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia institucijoje nuo 2014 m. gruodžio 15 d.
  • dienos socialinę globą asmens namuose nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Visos socialinės globos paslaugos Panevėžio socialinių paslaugų centre teikiamos pagal įgytas licencijas. Sprendimą išduoti licenciją priima Socialinių paslaugų priežiūros departamentas.

Skip to content