Menu Close

Globos centras ir toliau užtikrins europinę paslaugų kokybę

Ekspertai įvertinę Panevėžio socialinių paslaugų centro, Globos centro teiktą pažangos ataskaitą nustatė pozityvius pokyčius ir pratęsė EQUASS kokybės sertifikato galiojimą dar 24 mėn. tai svarus dokumentas liudijantis teikiamų paslaugų kokybę.

EQUASS kokybės sertifikatas garantuoja paslaugų gavėjams ne prastesnę teikiamų paslaugų kokybę nei teikiamų bet kurioje kitose Europos sąjungos šalyje. Tuo pačiu įpareigoja darbuotojus nuolat analizuoti situaciją, diegti inovatyvius darbo metodus, ieškoti naujų galimybių paslaugų patrauklumui didinti.

2021 metais Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centras dalyvavo įgijo europinę kokybę liudijantį sertifikatą. Sertifikatas gautas po to, kai Panevėžio socialinių paslaugų centras 2019 metais ėmėsi įgyvendinti projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, kurio tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Šis sertifikatas yra pripažinimas ir įrodymas, kad Globos centro teikiama pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti atitinka „EQUASS Assurance Certification“ pripažinimo lygį.

EQUASS sertifikavimo sistema pripažįsta socialinių paslaugų kultūrinę įvairovę, leidžia prisitaikyti prie skirtingo nacionalinio konteksto ir teisinio reguliavimo. EQUASS sertifikavimas yra pagrįstas visuotiniais principais, pagrindinėmis vertybėmis, o ne nurodančiu standartų komplektu. Šis vertybėmis pagrįstas metodas garantuoja EQUASS sertifikavimo suderinamumą ir egzistuojančių nacionalinių kokybės vadybos sistemų papildymą.

Skip to content