Menu Close

Metinė Panevėžio socialinių paslaugų centro ataskaita

Metinė Panevėžio socialinių paslaugų centro ataskaita

Taryboje buvo pritarta Panevėžio socialinių paslaugų centro veiklos metiniam ataskaitų rinkiniui, kuriame pristatomi pagrindiniai pasiekimai, spręstos problemos, įgyvendintos veiklos ir laukiantys svarbūs darbai.

Esminiai veiklos pasiekimai:

  • Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. 1-9 Panevėžio socialinių paslaugų centrui deleguotos trys naujos paslaugos: potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška, darbas su bendruomene ir socialinė priežiūra šeimoms. Iki šiol socialinės paslaugos buvo teikiamos siekiant padėti išspręsti konkrečias, jau kilusias žmogaus ar šeimos socialines krizes, o dėmesio prevencijai beveik neskiriama.
  • Siekiant didinti paslaugų prieinamumą ir prisitaikyti prie Panevėžio miesto gyventojų poreikių, miesto tarybos sprendimu prailgintas transporto organizavimo paslaugos teikimo laikas. Gyventojai minėta paslauga gali pasinaudoti 7 dienas per savaitę, 15 val. per dieną.
  • Siekiant užtikrinti Globos centro paslaugų kokybės tobulinimo tęstinumą, palaikyti EQUASS sistemą ir pratęsti EQUASS Assurance sertifikato galiojimą Panevėžio socialinių paslaugų centras teikė paraišką dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“.
  • 2023 m. rugsėjo mėn. Centras teikė paraišką dalyvauti Lietuvos socialinio darbo inovacijų konkurse ir nugalėjo su inovacija „Internetinė „Gerų daiktų ir paslaugų mainytuvė“ Žaliojo socialinio darbo kategorijoje.
  • Sėkmingai užbaigtas projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“. Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001.

Numatomos artimiausio laikotarpio veiklos kryptys:

  • Numatomas įstaigos organizacinės struktūros atnaujinimas. Įstaigoje nebebus buhalterijos padalinio. Šias funkcijas vykdys Apskaitos centras. Didesnis dėmesys skiriamas opių krizinių pavienių asmenų situacijų valdymui. Tuo tikslu įkuriamas Darbo su bendruomene padalinys, kuriame dirbs socialiniai darbuotojai teikiantys socialinę atskirtį patiriantiems vienišiems asmenims bei vykdantys globėjo pareigas teismo sprendimu pripažintiems neveiksniais ar ribotai veiksniais turtinių ir (ar) neturtinių santykių srityje asmenims.
  • Augant senyvo amžiaus neįgalių asmenų skaičiui numatoma plėsti socialinės globos institucijoje paslaugą. Per 2024 m. numatoma aktyviai dalyvauti socialinė globos plėtros planavimo procesuose. Šiuo metu įstaiga yra įgijusi licenciją šiai paslaugai ir gali teikti ją septyniems senyvo amžiaus neįgaliems asmenims.

Panevėžio socialinių paslaugų centro metinis ataskaitų rinkinys (2023-ųjų metų veiklos ataskaita, finansinių ataskaitų rinkinysbiudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys)

Skip to content