Menu Close

Panevėžio socialinių paslaugų centras pradėjo teikti naujas paslaugas

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Panevėžio socialinių paslaugų centrui deleguotos trys naujos paslaugos: potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška, darbas su bendruomene ir socialinė priežiūra šeimoms.

Iki šiol socialinės paslaugos buvo teikiamos siekiant padėti išspręsti konkrečias, jau kilusias žmogaus ar šeimos socialines krizes, o dėmesio prevencijai beveik neskiriama. Įtvirtinta prevencinių socialinių paslaugos rūšis, padės žmonėms suteikti kokybišką kompleksinę pagalbą sprendžiant gyvenime iškilusias problemas, kol jos dar netapo socialine rizika. 

Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška – asmenų, kurie patiria įvairių sunkumų, paieška, santykio užmezgimas, palaikymas ir (ar) jų įtraukimas į pagalbos procesą.

Paslauga susideda iš:

 • konkrečios teritorijos ir (ar) tikslinės grupės asmenų stebėjimo ir situacijos vertinimo;
 • veiklų ir veiksmų, siekiant užmegzti ryšius su pasirinktos tikslinės grupės asmeniu;
 • veiklų ir veiksmų, siekiant palaikyti ryšį ir stiprinti santykius;
 • pasiūlymo asmeniui kreiptis pagalbos, siekiant spręsti jo patiriamus sunkumus.

Paslaugos gavėjai – asmenys ir šeimos.

Teikimo trukmė / dažnumas – pagal poreikį.

Paslauga teikiama bendradarbiaujant su įvairiomis socialinio darbo įgyvendinimo srityse veikiančiomis įstaigomis, organizacijomis, vietos bendruomene, kitais suinteresuotais asmenimis.

Darbas su bendruomene – asmenų, šeimų, jų grupių bei organizacijų gebėjimų, įgūdžių ir motyvacijos spręsti bendruomenės problemas puoselėjimas ir stiprinimas, siekiant kurti bendruomenei socialiai saugią aplinką.

Paslauga apima šiuos elementus:

 • bendruomenės situacijos (ryšių, gebėjimų ir išteklių) stebėsena ir grįžtamojo ryšio organizavimas;
 • ryšių tarp įvairių asmenų grupių stiprinimas ir šių grupių telkimas;
 • asmenų gebėjimo veikti savarankiškai ir iniciatyviai stiprinimas;
 • viešųjų erdvių, reikalingų bendruomenei, paieška ir jų prieinamumo organizavimas;
 • telkiančių ir įgalinančių bendruomeninių veiklų inicijavimas ir palaikymas;
 • bendruomeniniam veikimui būtinų gebėjimų stiprinimas (iniciatyva, bendravimas ir bendradarbiavimas, planavimas);
 • socialiai pažeidžiamų grupių identifikavimas ir jų ryšio su bendruomene stiprinimas.

Paslaugos gavėjai – asmenys, šeimos, bendruomenė.

Teikimo trukmė / dažnumas – pagal poreikį.

Paslauga teikiama bendradarbiaujant su įvairiomis socialinio darbo įgyvendinimo srityse veikiančiomis įstaigomis, organizacijomis, vietos bendruomene, kitais suinteresuotais asmenimis.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įteisinta nauja socialinės priežiūros paslauga – socialinė priežiūra šeimoms.

Socialinė priežiūra šeimoms – tai paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.

Paslaugos gavėjai – socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai, vaikus su negalia ar raidos sutrikimais auginančios šeimos ir jų vaikai, asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

Teikimo trukmė / dažnumas – socialinio darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – nuo 1 iki 7 kartų per savaitę, individualios priežiūros darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – iki 10 val. per savaitę.

Paslaugos sudėtis – individualios priežiūros darbuotojo pagalba šeimos nariams prižiūrint mažamečius vaikus ir vaikus su negalia, užtikrinant jų saugumą, įgūdžių ugdymą ir poreikių tenkinimą pagal vaiko amžių.

Skip to content