Administracijos kontaktai

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefono numeris

Elektroninis paštas

Direktorė

Lina Kazokienė

+370 45 460 713

lina.kazokiene@paneveziospc.lt

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Gelmina Kielė

+370 612 46 470

gelmina.kiele@paneveziospc.lt

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams

Agila Zalatorienė

+370 665 11 809

agila.zalatoriene@paneveziospc.lt

Administratorė

Vilma Bujokienė

+370 45 460 713

centras@paneveziospc.lt

Vyriausioji buhalterė

Lina Leimontienė

+370 45 584 386

buhalterija@paneveziospc.lt

Vyresnioji buhalterė

Rita Vareikienė

+370 45 583 034

rita.vareikiene@paneveziospc.lt

Vyresnioji buhalterė

Jūratė Aleliūnienė

+370 45 583 034

jurate.aleliuniene@paneveziospc.lt

Buhalterė

Birutė Abukauskienė

+370 45 583 034

birute.abukauskiene@paneveziospc.lt

Teisininkė

Justė Bedre

+370 694 25 514

juste.bedre@paneveziospc.lt

Sutinku su privatumo politika

X
Padidinti teksta
Kontrastas