Menu Close

Pradedamas įgyvendinti projektas „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“

2023 m. liepos 1 d. pradedamas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“. Įgyvendinant paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymo projektą Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centras, užtikrins ir plėtos paslaugas globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ar besirengiantiems jais tapti, organizuos komunikacijos ir viešinimo iniciatyvas, skirtas populiarinti vaikų globą. Tai antrasis toks Globos centro įgyvendinamas projektas. Projekto partneriai – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  Panevėžio miesto savivaldybės administracija ir Panevėžio socialinių paslaugų centras.

Skip to content